متن پروتکل­ها
محیا
باغبان افسران جنگ نرم
جمعه 20 بهمن 1391برچسب:, :: :: نويسنده : باغبان

متن پروتکل­های سران صهیونیسم

پروتکل 1

خواه دولت ها در اثر ضعف داخلی متلاشی شوند و خواه بر اثر چیرگی دشمنان خارجی از بین بروند، سرانجام زیر نظر نفوذ ما قرار خواهند گرفت، زیرا سرمایه که به مثابه ریسمان محکمی است، در دست ماست.

میان سیاست و اخلاق هیچ گونه رابطه ای نیست و اگر گام در وادی سیاست بگذارند، باید هم نیرنگ باز باشند و هم بتوانند دیگران را متقاعد کنند. به اعتقاد ما، حق، یعنی اعمال زور.

در شرایط کنونی (اواخر قرن نوزدهم) که تمام قدرت های جهان دارای پایه های لرزانی هستند، قدرت سیاسی ما دارای پایه های استواری است ، زیرا وجود آن محسوس نیست. زمانی قدرت ما تجلی خواهد کرد که هیچ گونه خطری آن را تهدید نکند. ماباید در طرح های خود، بیشتر به ضروریات فکر کنیم تا به اخلاقیات و بیشتر به هدفها توجه داشته باشیم، تا به وسیله ها.

تنها به یاری یک فرمانروای مستبد و سختگیر می توانیم طرح هایی که در پیش داریم، به مرحله اجرا در آوریم. بدون وجود یک حکومت مطلقه مستبد، تمدن نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. توده مردم وحشی هستند وتوحش خود را در هر موقعیتی نشان می دهند.

اعتیاد به الکل و افراط در نوشیدن نوشابه سکر آور، مشکلی است که پس از اعطای آزادی، در میان غیر یهودیان رواج پیدا می کند. مردم غیر یهود از همان آغاز جوانی بوسیله عوامل ما، بی بند و بار و بدون اخلاق بار می آیند. عوامل ما عبارتنداز معلمان سر خانه، خدمتکاران، منشی ها و زنانی که در خانه ثروتمندان بچه داری می کنند. به کمک زنان یهودی، مردان غیر یهودی را در عشرتکده ها و محل های عیاشی به فساد اخلاقی می کشانیم و آنها را از جاده عفت و پاکدامنی منحرف می سازیم .

زمانی که غیر یهودیان مانع رسیدن ما به هدفهایمان باشند، باید فساد، خیانت و رشوه خواری را رواج دهیم. اگر چپاول کردن اموال مردم، منجر به تسلیم شدن آنها در برابر حکومت ما بشود ، نباید در انجام این کار، تردیدی به خود راه بدهیم. ما، نخستین قومی بودیم که ندای آزادی ، برابری و برادری را سر دادیم. این کلمات بعدها به وسیله مردم غیر یهودی، احمقانه و طوطی وار تکرار شدند. دانشمندان غیر یهود متوجه نمی شوند که افراد ، دارای استعدادها، قابلیت ها و شخصیت های متفاوتی هستند. آنها باور نمی کنند که توده مردم، کور و نا آگاه است. آنان باور نمی کنند که کسی که ازمیان توده مردم برخیزد، نمی تواند رهبر شود. آنها نمی پذیرند که استعداد رهبری، در میان یک تبار، از پدر به فرزند، منتقل می شود. یادآور می شویم که دانش و ثروت دو شرط اساسی برای تشکیل اشرافیت هستند. ثروت را در اختیار داریم و دانش رهبری را هم حکمای پیشین برای ما فراهم آورده اند.

اگر در رابطه هایمان ، دست روی حساس ترین عصب ذهن آدمیان بگذاریم خیلی زود به پیروزی خواهیم رسید. این اعصاب حساس ذهن آدمی عبارتند از: زراندوزی، مال پرستی و تنوع طلبی در ارضاء نیازهای مادی، هریک از این خواسته ها، به تنهایی می تواند آدمی را تسلیم ما بکند .

پروتکل 2

حقوقی بنام حقوق بین الملل وضع خواهیم کرد که جایگزین حقوق ملی کشورها شده و ناظر بر روابط بین الملل باشد.

دقت کنید که ما چگونه موفق شدیم دارونیسم، مارکسیسم و نیچه ایسم را بال و پر بدهیم. صهیونیستها باید به سادگی به اهمیت نقش ویرانگر نظریه های بالا روی ذهن و اندیشه های غیر یهودیان پی ببرند.

برای آنکه بتوانیم از مطبوعات در جهت خواسته های خود استفاده کنیم، باید در بین مردم نارضایتی ایجاد نماییم و سپس از طریق مطبوعات، اعمال نفوذ کنیم. جای بسی خوشبختی است که ما علاوه بر مطبوعات، طلا را هم در اختیار داریم.

پروتکل 3

این ما هستیم که میان رهبر و توده مردم شکاف عمیقی ایجاد کرده ایم و قدرت را از هر دو سلب نموده و هر دو را چون کور و عصا از هم جدا ساخته ایم. احزاب گوناگون به وجود می آوریم و آنها را رو در روی هم قرار می دهیم.

ما بر روی صحنه نقش حامی کارگر را بازی می کنیم و بدینسان زیر شعار همکاری، برابری و تحت شعار اشتراک مساعی جهانی و نیز مطابق اصول فرماسونری خویش، کارگران را به صف نیروهای جنگجوی خویش یعنی سوسیالیسم، آنارشیسم و کمونیسم می کشانیم.

ما به مرگ ومیر و کشتار یهودیان فکر می کنیم.

به عبارت دیگر قدرت ما در گرو کاهش مواد غذایی و ضعف جسمانی کارگر می باشد. در میان توده مردم، حسد، نفرت و زیاده خواهی ایجاد می کنیم تا از خشم مردم استفاده کرده و همه موانعی را که بر سر راهمان قرار دارند، با دست های آنها ریشه کن سازیم.

از دیر باز تا کنون، ما بشر را از قید و بندهای فراوانی رهایی بخشیده ایم و در آینده نیز او را راهنما خواهیم شد تا سرانجام در برابر پادشاهی که خون قوم بنی اسرائیل در رگهایش جریان دارد، سر تعظیم فرود آورده و به حکومتی که ما برای جهان تدارک می بینیم، تسلیم شود.

پروتکل 4

چه کسی می تواند با یک قدرت نامحسوس در افتد و آن را واژگون سازد ؟ این ما هستیم که چنین قدرت نامحسوسی داریم. اگر چه فراماسونرهای غیر یهودی کورکورانه در خدمت ما هستند و برای مقاصد ما کار می کنند، اما برنامه های ما، همچنان برای آنها و دیگران ناشناخته و اسرار آمیز باقی خواهد ماند.

اگر آزادی بر خدا پرستی مبتنی باشد، با برادری، انسان دوستی و برابری پیوند داشته، برای جامعه بی زیان باشد، به رفاه عمومی لطمه ای وارد نسازد و در اقتصاد هم جایی برای خود پیدا کند، ما لازم است که هم احترام به آزادی و هم اعتقاد به خدا را در میان مردم غیر یهود از بین ببریم ونیازهای مادی را جایگزین اینگونه اعتقادات سازیم. اما اگر اعتقاد به خدا موجب می شود که ما برمردم حکومت کنیم، در این صورت باید به تبلیغ دین بپردازیم و با راهنمایی مردم روحانی ، مردم را به تسلیم وا داریم.

برای آنکه بتوانیم قدرت اندیشیدن را از مردم غیر یهود سلب کنیم باید آنها متوجه صنعت و تجارت کنیم. سرگرم شدن آنها به داد و ستد و اندیشیدن به منفعت باعث می شود که دشمن مشترکشان را فراموش کنند.

پروتکل 5

احتمال می رود که برای مدت زمان معین، غیر یهودیان در سراسر دنیا باهم سازش کنند و این سازش، امنیت مارا به خطر اندازد. ولی از این خطر، جان سالم به در خواهیم برد، زیرا اختلافات موجود میان آنها بسیار وسیع و ریشه دار است و آنها به این زودیها جرات چنین سازشی را پیدا نخواهند کرد. ما طوری مردم را به جان هم انداخته ایم، که همه به همدیگر بد گمانند.

نفرت مردم از یکدیگر ، به خاطر تعصبات مذهبی و نژادی که در طول بیست قرن گذشته تبلور یافته است، اجازه نخواهد داد که مردم به این سادگی با یکدیگر آشتی کنند. به همین دلیل اگر ملتی بخواهد اسلحه اش را علیه ما بر دارد، دولتی را پشتیبان خود نخواهد یافت.

ما قومی هستیم که به وسیله خدا برگزیده شده ایم تا فرمانروای مردم سراسر جهان باشیم. خداوند به قوم ما هوش و ذکاوت عطا کرده است . ما کفایت و لیاقت آن را داریم که مسئولیت رهبری جهان را به انجام برسانیم. هدف اصلی مدیران ما این است که قدرت فکر کردن مردم ما را تضعیف کرده و تا افکار آنها از اندیشیدن بخ مسائل اساسی ، منحرف و متوجه مسائل کم اهمیت شده و فرصت مقاومت کردن در برابر ما را نداشته باشند.

ما باید تعلیم و تربیت غیر یهودیان را در جهتی سوق دهیم که قوه ابتکار از دانش آموزان گرفته شود و نطفه خلاقیت در ذهن آنها خفه گردد.

پروتکل 6

 آنچه که مار می خواهیم، این است که همه ماحصل کار کارگر و هم بازده زمین، هر دو به چنگال صنعت بیفتد و بدین سان تمام پولهای جهان نزد ما ذخیره شود و غیر یهودیان، طبقه کارگر و زحمتکش جامعه را تشکیل دهند و بدون قید و شرط تسلیم ما شوند.

برا ی آنکه بتوانیم صنعت غیر یهودیان را به طور کلی نابود کنیم . علاوه بر انحصار طلبی ، تجمل پرستی را رایج می کنیم و نیازهای کاذب مردم را افزایش می دهیم .

پروتکل 7

برای آنکه بتوانیم هدفهایمان را که قبلا درباره آنها بحث کردیم هر چه زود تر عملی سازیم، می باید میزان تولید جنگ افزارها و نیز شمار نظامیان و پلیس را افزایش دهیم.

اگر کشوری بخواهد با ما مخالفت کند، ما باید به قدری قوی باشیم که حتی همسایگان کشور مخالف را نیز تهدید به جنگ کنیم. اگر همسایگان نیز ، همراه کشور مخالف علیه ما شوند، آنگاه باید آنها را به یک جنگ جهانی تهدید کنیم .

پروتکل 8

دولت ما تمام اقتصاد دانان جهان را به خدمت خود در می آورد به علاوه، آموزش اصول و مبانی اقتصاد به صهیونیستها، نشانگر اهمیتی است که ما برای علم اقتصاد قائلیم ، دولت ما از مشورت بانکداران، صاحبان صنایع، سرمایه داران و میلیونرها برخوردار خواهد بود و همه چیز به زبان ارقام و اعداد بیان خواهد شد.

پروتکل 9

امروز اگر دولتی علیه ما اعتراض کند، حتی اگر مبارزه ضد یهودی را شروع کند. این مبارزه لازم و ضروری به نظر می رسد زیرا نسل آینده ما را آماده کارزار می کند. هیچگونه محدودیتی برای حوزه فعالیت ما وجود ندارد.

به زود کشتار وحشیانه خود را شروع می کنیم ما صرفا براساس زور به فرمانروایی خویش ادامه می دهیم. زیرا همچون یگانه حزب حاکم، تمام نیروها مغلوب و مطیع ما می شوند. حربه های نامحدود ما عبارتند از: حربه های سوزاندن آدمیان، بی رحمانه انتقام گرفتن و سرسختانه کینه توزی کردن.

ما جوانان مسیحی (و به طور کلی غیر یهودیان) را در دریایی از افکار شاعرانه غرق می کنیم و آنها را براساس تئوری ها و اصولی که غلط می پنداریم، تربیت می کنیم تا بتوانیم آنان را به فساد بکشانیم.

ممکن است که بگویید اگر غیر یهودیان از نقشه و طرح ما آگاه شوند ، علیه ما مسلح می گردند و ستیزی بزرگ علیه ما آغاز خواهند کرد. ولی ما، قبل از وقوع چنین حادثه ای چاره اندیشی خواهیم کرد و مانوری خواهیم داد که پشت هر انسان پر جراتی را بلرزاند و آن چاره این است که در زیر زمین شهرهای بزرگ و پایتخت کشورهای اروپایی، دالانهای عظیمی حفر می کنیم تا موقع احساس خطر، شهرها را منفجر سازیم.

پروتکل 10

وظیفه قوم ما، پیاده کردن برنامه هایی است که قبلا آنها را طراحی کرده ایم. لذا برای ما ضروری است که پیش از هر چیز به پرورش خویش بپردازیم و طوری بار بیایم که روحیه بی پروایی، گستاخی و زورگویی، با شخصیتمان عجین شود. به مردم القا می کنیم که خود افراد دارای اعتبار و اهمیت هستند. اهمیت خانواده و نقش تربیتی آن را در بین غیر یهودیان از بین می بریم و اجازه اظهار وجود به کسی نمی دهیم، زیرا توده مردم باید صرفا به وسیله ما اداره شوند.

برای آنکه آرزوی استقرار حکومت مطلقه قوم خود را در دل همه مردم جهان ایجاد کنیم ، لازم است که رابطه مردم را با دولتهایشان تیره کنیم ، به طوری که مردم ، بر اثر اختلاف عقیده ، گرسنگی ، بیماری و کشمکش به تنگ آیند و جز به رهایی از دست دولت هایشان و پناه بردن به حکومت نجات بخش ما ، به چیز دیگری نیندیشند. اگر در راه هدفهایی که در پیش داریم، کوشا نباشیم و به ملل دنیا یک لحظه فرصت نفس کشیدن بدهیم، به سختی می توانیم به هدف هایمان برسیم.

پروتکل 11

غیر یهودیان گله گوسفندند و ما گرگهای این گله هستیم . شما می دانید که وقتی گرگ به گله می زند، چه اتفاقی می افتد !

چرا غیر یهودیان به مفهوم واقعی آنچه ما به ذهنشان فرو می کنیم توجه نمی کنند؟ چرا قوم پراکنده ما برای رسیدن به هدفهایشان به جای راه راست، اینهمه پیچ و خم طی می کنند؟

دلیلش این است که ما کارهایمان را به وسیله سازمانهای فراماسونری که ناشناخته هستند انجام می دهیم و کوشش می کنیم هدفهایمان، گمان و سوء ظن برنینگیزند و این گله غیره یهودی، به فراماسونری ما بپیوندد و به چشم رفقای خود خاک بپاشد .

ما یهودیان قوم برگزیده خداوند هستیم و پراکندگیمان در سراسر جهان از عنایت اوست، پراکندگی ما در چشم همگان نوعی ضعف بشمار می رود در حالی که این خود نوعی قدرت برای ماست، زیرا اکنون ما در آستانه فرمانروایی بر سراسر جهان قرار گرفته ایم.

پروتکل 12

مطبوعات نخواهند توانست بدون اطلاع ما کمترین خبری در اختیار مردم بگذارند . البته در زمان حاضر، ما تا حدود ی به چنین هدف هایی رسیده ایم زیرا تمام کانون ها خبری جهان ، اطلاعات خود را از چند مرکز خبری محدود دریافت می کنند و این مراکز هم در آینده ای نزدیک، تماما به دست ما خواهند افتاد ، هرچه را ما به آنها دیکته کنیم در سراسر جهان پخش می کنند.

اگر تدابیری را که در مورد مطبوعات اندیشیده ایم به مرحله اجرا در آوریم، ذهن و فکر غیر یهودیان به تسخیر در می آید و آنان وقایع جهان را از پشت عینکهای رنگینی که ما به چشم آنها می گذاریم، می نگرند.

پروتکل 13

اصولا غیر یهودیان افراد کوته فکری هستند که از فهم پیش پا افتاده ترین مسائل سیاسی عاجزند. غرض ما از جلب افکار توده مردم، فقط تسهیل کار خود ماست.

برای آنکه امر بر مردم مشتبه شود و ندانندکه درباره چه موضوعی بحث می کنند، فکر آنها را به مسائلی چون تفریح، سرگرمی، رفتن به کاخ مردم و... جلب می کنیم و در همین اثناء مطبوعات را وا می داریم که به مسائلی چون رقابت ها و مسابقات هنری و ورزشی بپردازند. بدون شک پرداختن به این گونه مسائل، آنها را از مسائل بنیادی دور و منحرف می کند و سرانجام به تکرار همان چیزهایی می پردازند که ما می خواهیم، و بدینسان به فکر آنان جهت می دهیم و می توانیم به همکاریشان اعتماد کنیم.

ما باید آنقدر غیر یهودیان را به مسائلی چون پیشرفت سرگرم کنیم تا سرانجام از فهم هر مسئله ای اظهار عجز کنند. کلمه پیشرفت ماننده یک عقیده سفسطه آمیز ، حقیقت را لوث می کند.

و این موضوع را کسی جز ما قوم برگزیده خدا، نمی تواند درک کند.

پروتکل 14

هنگامی که حکومت شاهنشاهی ما آغاز شد. همه ادیان باید از بین بروند به جز دین ما که همانا اعتقاد به خدای یگانه است. بی شک سرنوشت قوم ما بعنوان قومی برگزیده، با وجود خدا گره خورده است و هم اوست که تقدیر کار جهانیان را با سرنوشت ما پیوند داده است. لذا ریشه هرگونه عقیده ای باید از بیخ و بن کنده شود، حتی اگر این کار به انکار وجود خدا بیانجامد که ما امروز شاهد آنیم . فیلسوفان ما نارسایی های عقاید و مذاهب غیر یهودیان را مورد بحث و بررسی قرار می دهند ام کسی نباید اعتقادات واقعی مذهب ما را مورد بررسی قرار دهد ، زیرا هیچ کس جز خودمان نباید از دین ما سر در بیاورد. وانگهی افراد قوم خودمان حق برملا کردن اسرار دین را نخواهند داشت. در کشورهای پیشرفته و مترقی، ادبیاتی نا مفهوم و مستهجن رواج می دهیم و تا مدتی پس از قدرت رسیدنمان اجازه می دهیم که با این سبک ادبیات به حیات خود ادامه دهند تا بتوانیم بدین وسیله در برابر سخنرانی ها و برنامه های حزبی خودمان ، نوعی آرامش در مردم ایجاد کنیم.

پروتکل 15

لژهای فراماسونری آزادی را در تمام کشورهای جهان ایجاد می کنیم و سپس تمام آنهایی که در زمینه فعالیت های اجتماعی مشهور باشند را، به این لژ ها جلب می کنیم، زیرا در این لژ ها می توانیم عوامل جاسوسی و نیز عواملی که می توانند روی دیگران اثر بگذارند را پیدا کنیم. خواندن تلمود برای غیر یهودیان ممنوع می باشد و یهودیان به جد آن را از غیر یهودیان مخفی نگاه می دارند ، بطوریه که واژه تلمود برای بسیاری از غیر یهودیان جهان ناشناخته می باشد. جالب است بدانید، یهودیان به شدت مایلند بدانند که آیا از غیر یهودیان کسی به راز تلمود آنها پی برده است.

طبیعی است غیر یهودیان، از ماهیت واقعی کار لژها سر در نخواهند آورد.

غیر یهودیان، بدون کنجکاوی، عضویت لژها را می پذیرند، عده ای از آنها به خاطر استفاده های مالی و بعضی هم به خاطر رسیدن به موقعیت، شهرت و نیز مورد ستایش واقع شدن. ما هم در برآوردن این گونه خواسته ها بسیار بخشنده ایم.

به راستی چقدر حکمای قوم ما در روزگاران گذشته، آینده نگر و دور اندیش بوده اند که می­گفتند برای رسیدن به هدف های مهم، باید از هر وسیله ای استفاده کرد. آنهایی را که مانع انجام برنامه های ما می شوند، بهتر است که مرگشان را جلو بیندازیم و نابودشان کنیم.

میان قوم ما و غیر یهودیان، تفاوتهای قابل توجهی از لحاظ استعدادها وتوانایی ها وجود دارد و همین امر موجب شده است که قوم برگزیده ما، از بالاترین میزان انسانیت برخوردار باشد و از غیر ی

نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

پیوندهای روزانه
پيوندها